آمار

از مورخه 11/2/92 تاکنون 355 بار از این سایت بازدید شده است. که آمار مطالب درخواست شده بصورت زیر می باشد:

سایت پزشکی : 6%

کمردرد کوردکان : 2%

تیرویید و خواب رفتن دست و پا : 4%

کمردرد : 2%

سوالات مربوط به مسایل جنسی : 46%

سوالات مربوط به مسایل پوستی : 30%

سایر موارد : 10%

 

گروه آمار و برنامه ریزی سایت

/ 0 نظر / 16 بازدید